lördag 22 januari 2011

Första mötet med länets 99 regionpolitiker

Igår hade Region Gävleborg sitt första fullmäktige för mandatperioden. Det är 99 ledamöter som träffas i Bollnäs två gånger per år. Man kan fråga sig vad syftet med att ha så många ledamöter i ett fullmäktige. Igår var uppslutning bra men i vanliga fall brukar knappt hälften vara där.


Besluten som fattades igår var framförallt vilka personer som ska leda regionen och vilka arvoden de personerna ska ha. När det gällde arvodesfrågan blev diskussionen livlig, som alltid. Jag tycker det är olyckligt att en sittande församling beslutar om sina egna arvoden. Ordningen som är i landstinget är att den avgående fullmäktigeförsamlingen beslutar om arvoden för den komma mandartperioden. Det som var viktigt för oss moderater i går var just att ytterligare en person skulle ges möjlighet att lägga större delen av sin tid på arbetet i regionen. Vi har tidigare endast haft en politiker som tyvärr på slutet inte har haft möjligt att lägga den tid som krävs för uppdraget.

Region Gävleborg tillsammans med länets kommuner och landstinget står för inför stora frågor de kommande åren. Äntligen ska landstinget lämna över ansvaret för hemsjukvården till kommunerna. Detta är något som vi moderater har drivit under många år. Tyvärr hamnar alltid organisatoriska frågor och ekonomi först och omvårdaden av de äldre och patienterna hamnar alltid sist hos vänsterfolket. Vi ska även nu under våren hantera frågan om hur länets kollektivtrafik ska organiseras. Även här saknas kund- och resenärperspektivet och hamnar långt efter organisationsformer och strukturer. En viktig fråga verkar vara huruvida ansvaret ligger hos ett direktvald försanling eller inte. Just den delen tror jag inte resenärerna brysr sig så mycket om utan de är mer angelägna om att tågen/bussen går i tid och att det går smidigt att ta sig från punkt A till punkt B.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar