torsdag 20 januari 2011

Brist på samsyn mellan kommunerna och landsting drabbar de äldre

Idag har både kommun och landsting ansvariga för vården av våra äldre. Kommunerna är ansvariga för omvårdnaden av de äldre som behöver hjälp, vilket sköts av kommunernas särskilda boenden eller av hemtjänsten i hemmen. Landstinget ansvarar för sjukvården, vilket sköts av hälsocentralerna och sjukhusen. Gränsdragningen mellan omvårdnad och sjukvård är ganska luddig vilket innebär att kommunerna och landstinget inte har samma syn på vem som ska göra vad. Konsekvenserna av detta blir att allt för ofta hamnar de äldre mellan stolarna, ingen vill ta det ansvar som vi är skyldiga att göra. Detta är så klart inte acceptabelt.

En lösning på detta problem är att flytta över ansvaret för sjukvården i hemmet till kommunerna, vilket kommer att ske under de kommande åren. Detta innebär att kommunerna ansvarar för såväl omvårdnad som sjukvård i hemmet. Detta löser vissa av dagens gränsdragningsproblem men det kommer uppstå nya gränser där människor riskerar att hamna i kläm. Den avgörande betydelsen nu och framöver är hur kommunerna och landstinget samarbetar. Så länge det finns två huvudmän kommer det alltid finnas organisatoriska gränser där människor kommer hamna mellan stolarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar