måndag 17 januari 2011

Vad har omorganisationen av läkarsekreterarna kostat?

Omorganisationen av landstingets läkarsekreterare har diskuterats under en längre tid. Majoriteten valde för ett par år sedan att centralisera denna så viktiga funktion för sjukvården till några skrivcentraler i länet. Vi från oppositionen var mycket frågande när detta skulle göras om vilka vinster man eventuellt skulle göra och vilka risker det fanns. Det har skrivits mycket om detta i länets tidningar och på radion har vi hört frustrationen ute i verksamheterna. Jag har även haft många samtal om just detta.

Nu väljer man att backa från denna förändring och gå tillbaka till hur det fungerade tidigare d.v.s. läkarsekreterarna kommer nu åter igenom sitta på varje enhet istället för på stora skrivcentraler, vilket är bra.. Frågan är nu vad denna manöver har kostat, både ekonomiskt och onödig oro bland personal och framförallt hur har detta drabbat patienterna. Maj-Britt Åhrman från oss moderater har nu skrivit en mycket bra interpellation till landstingsrådet Tommy Berger där hon kräver svar på detta. Det är verkligen dags att landstinget verkligen lär sig av sina misslyckanden.

Länk till interpellationen: Interpellation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar