fredag 21 januari 2011

Tack vare alliansregeringen får Gävleborgarna vård snabbare

Nu har fördelningen av alliansregeringens ”kömiljard” blivit känd. Glädjande kan landstinget Gävleborg visa på att våra köer nu ligger inom de tidsramar för att få ta del av denna miljard. När kömiljarden och vårdgarantin infördes var sossarna kritiska mot denna reform. Innan hade man satsat flera miljarder varje år till de landsting som hade längst köer. Nu ger man en miljard till de som har korta köer, vilket ger effekten av att det blir korta köer istället för som tidigare uppmuntran till långa köer. Nu läser vi i länets tidningar och via pressmeddelande att man nu har insett hur lyckat detta har vart för patienterna i länet. Genom att se problemet och sedan fokusera på att komma tillrätta med det så har man lyckats med detta ute i verksamheterna. Tidigare har vänsterföreträdare sagt att det är omöjligt att korta köerna.


Nu är det dags att ta nästa steg. Regeringen kommer fortsätta med att satsa 1miljard per år för att stimulera landsting att komma tillrätta med köerna, nu med kortare tidsramar. Vi moderater tillsammans med övriga partier i Samverkan Gävleborg har föreslagit förstärkt vårdgaranti lokalt i Gävleborg. Detta skulle då ge patienterna garantier att få vård inom 30 dagar istället för som idag 90 dagar. Sossarna ser bara vårdgarantin som en målsättning medans vi inom moderaterna ser detta som en riktig garanti med förpliktelse. Får man inte vård inom dessa 30 dagar har man rätt att söka sig till en annan vårdgivare på landstingets bekostnad, detta är en riktig garanti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar