torsdag 18 augusti 2011

Träff med personal på kärlkirurgen på Gävle sjukhus

Idag har jag besökt kärlkirurgen på Gävle sjukhus för att skapa mig en bild av det kritiska läge som de befinner sig i. Det har under våren och sommaren vart en del insändare och artiklar i tidningarna om läget när det gäller att duktig personal väljer att sluta hos landstinget Gävleborg. Jag har även blivit kontaktad av personal och patienter som belyser just dessa problem. Det mest oroande är nu att situationen är sådan att det drabbar våra patienter.

Den bild som jag tidigare har fått presenterad från flera håll bekräftas nu när jag träffar verksamhetschef och personal. Det råder akut brist på läkare och situationen har även i vissa fall drabbat patienterna och att vi allt oftare skickar patienterna till Uppsala för behandling. På sikt verkar det som det kan finnas lösningar på läkarbristen genom att nya läkare är under upplärning, men det hjälper inte de patienter som idag har behov av hjälp. 

Jag förstår personalens förtvivlan när man inte kan hjälpa alla patienter och den påfrestning som det blir. På tisdag nästa vecka ska landstingstyrelsen få information om det som har hänt under sommaren, jag hoppas att man då beskriver situationen som den ser ut och att man även redovisar en åtgärdsplan för att lösa problemen på såväl kort sikt som lång sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar