måndag 8 augusti 2011

Orolig världsekonomi påverkar även landstinget

Under sommaren har det vart stort fokus vad som ska hända med världsekonomin. Grekland fortsätter att ha stora problem och risken finns att även andra sydeuropeiska länder kommer få liknande problem. Dessutom har verkligheten kommit ifatt USA och deras skyhöga statsskuld och budgetunderskott gör nu att de står inför stora besparingar. Hur detta ska påverka världsekonomin är mycket oklart och vi står inför en orolig höst.

Tack vare alliansregeringen så är Sveriges offentliga finanser i god ordning, vi har en världens bäst skötta ekonomier, men blir det en ny internationell kris så kommer den även slå hårt mot Sverige och landstinget Gävleborg. Eftersom landstinget Gävleborg inte har några lån och har relativt stort överskott och dolda reserver så finns det vissa marginaler för att hantera lägre intäkter.

Det kommer bli en intressant höst med mycket fokus på omvärlden och ekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar