söndag 21 augusti 2011

Mindre valfrihet och mångfald i det röd-gröna Gävleborg

Under den senaste tiden har vi sett hur allt sämre det blir med mångfald av vårdens utövare och hur valfriheten försämras. Detta händer trots att vi har på Alliansregeringens påbud infört vårdvalet i Gävleborg där möjligheterna att starta hälsocentraler finns för andra än landstinget.

När vi införde vårdvalet passade landstinget på att säga upp avtalen med alla privata sjukgymnaster (förutom de som går på nationell taxa), vilket har inneburit att valmöjligheten att välja andra sjukgymnaster än de som arbetar på våra hälsocentraler har minskat kraftigt. Så sent som i våras inskränkte man även antalet besök hos de sjukgymnaster som går på nationell taxa, vilket också försvårar för patienterna att välja sjukgymnast. Till detta har man inskränkt möjligheten för andra aktörer att starta s.k. filialer till sina hälsocentraler, vilket även det inskränker flexibla lösningar och ökad valfrihet.

Inom den specialiserade vården arbetar man hårt med att avsluta de avtal som finns med privata aktörer. Majoriteten har nyligen beslutat att den så populära Citykirurgen i Gävle inte längre ska få fortsätta, trots att man inte har kapacitet att ta hand om dessa patienter på sjukhuset. Nu kommer man även avsluta det avtal som landstinget har med en privat barnmorska. En ljuspunkt är så klart upphandlingen av Bollnäs sjukhus, men eftersom den överklagansprocessen pågår så vet vi inte hur majoriteten kommer hantera detta efter domslutet.

För mig som moderat är mångfald och valfrihet två ledord som är väldigt viktiga. Vi kommer göra det vi kan för att öka detta för länets patienter, allt från att vi tecknar fler avtal med andra aktörer till att vi inför vårdval inom specialistsjukvården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar