fredag 26 augusti 2011

Invigning av ny hälsocentral

Nu på eftermiddagen har jag deltagit på invigningen av landstingets nya hälsocentral på Gävle Strand. Det är bra att landstinget nu försöker hitta nya koncept för att möte konkurrensen med de privata aktörerna. Däremot är nog känslan av att just Alderholmen i dagsläget är lite för litet för att skapa ett patientunderlag som krävs för att klara ekonomin. Vi har tidigare inte fått sett någon som helst kalkyl på hur hälsocentralen ska klara sig ekonomiskt. Det ska därför bli väldigt intressant att se hur de det blir med antal patienter, läkarkontinuiteten och ekonomin.

För att ge vår egen primärvård ytterligare möjligeter att konkurera på affärsmässiga grunder vore det bra ifall vi bryter ut våra hälsocentraler och skapar ett landstingsägt bolag som sköter detta. Idag sitter landstingstyrelsen på dubbla stolar eftersom vi både äger vårdvalsystemet och driver egna hälsocentraler. Eftersom majoriteten inte är intresserade att resonera om detta så har vi i oppositionen skrivit en motion till fullmäktige för att se över denna möjlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar