lördag 27 augusti 2011

Patienternas fria val viktig fråga i vårdvalssystemet.

Turbulens kring Gävleborgs vårdvalsmodell fortsätter. I dagens HT skriver man om problematiken med att man från hälsocentralerna försöker styra patienterna till sina egna sjukgymnaster på bekostnad av de privata sjukgymnasterna samtidigt kunde vi läsa häromdagen om problematiken med att hälsocentralerna får betala för patienternas besök hos de privata sjukgymnasterna. Lösningen från majoriteten är att begränsa patienternas fria val av sjukgymnaster genom att säga upp avtal med privata sjukgymnaster och begränsa antalet besök till 15.

Vid införandet av hälsoval Gävleborg så krävde vi i oppositionen att man skulle göra en grundlig uppföljning av systemet efter ett år, vilket man från majoriteten nu har accepterat. Jag hoppas nu att man gör en förutsättningslös utvärdering för att se vad som kan göras bättre. Ett exempel är just sjukgymnastiken som vi från början inte ville skulle ingå i basuppdraget utan skötas som ett tilläggsuppdrag, det är förmodligen det som nu måste göras i efterhand.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar