måndag 15 augusti 2011

Hög tid att göra något åt personalpolitiken i landstinget.

Idag skriver hälsingetidningarna om den läkarflykt som råder inom landstinget Gävleborg. Man har pratat med många av de läkare som har slutat de senaste två åren och den bild som de presenterar stämmer väl överens med den bild som jag får när jag är ute och träffar personalen inom sjukvården. Jag har även pratat med en del av de som har slutat och just det de som tidningen skriver är det som de även berättar för mig.

Majoriteten bemöter detta på samma sätt som de hittills har gjort, ”vi har låg personalomsättning och problem med rekrytering delar vi med alla landsting”. Att andra landsting också har vissa problem med rekrytringen hjälper inte patienterna i Gävleborg. Vi har försökt under lång tid att få till en dialog med majoriteten för att konstruktivt hitta lösningar på detta, men när de inte inser problemen så är det väldigt svårt. 

Mitt mål är att vi ska vara det landsting som har den personal som är mest nöjd och som trivs att arbeta för oss. Det är genom att vi har medarbetare som trivs och som får bra förutsättningar som gör att vi kan ha en bra sjukvård i länet. Det är dags att vi nu sätter oss ned, såväl majoritet som opposition, och försöker komma till rätta med detta innan det är för sent. Vi i oppositionen har tidigare gett konkreta förslag på vad som kan göras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar