lördag 25 augusti 2012

Besök på familjehälsan

Igår besökte jag familjehälsan i Gävle. Vi vet att tidig upptäckt och insatser för våra barn och ungdomar är viktigt för att undvika framtida ohälsa. Dessutom delas ansvaret mellan såväl skolhälsovården, socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningarna, BVC och våra hälsocentraler. Med så många aktörer finns det stora risker att våra barn och familjer hamnar mellan stolarna och man får inte den hjälp man har rätt till. Dessutom vet vi att skolhälsovården blir allt mer utarmad i takt med att behoven ökar.

Av den anledningen besökte vi familjehälsan som har till ansvar att hjälpa barn och dess familjer med lättare form av ohälsa, eller som de beskrev det ”vardagsproblem” Det var mycket engagerade medarbetare vi träffade som berättade om deras verksamhet och vilken nytta de gör. Vi fick även se hur man arbetar med Kometprogrammet, där de visade några filmer om hur man inte ska hantera konflikter med sina barn och hur man istället kunde göra. Dessutom visade de hur de brukar spela upp scenarion för de familjer de arbetar med.

Frågan man kan ställa sig om inte alla familjer skulle behöva gå dit och få tips och råd hur man får vardagen att fungera. Även om de bara arbetar med familjer som söker sig dit för att de känner att de behöver hjälp så finns det mycket man kan göra för att underlätta för de familjer som inte har behov av att komma dit. Föräldrarutbildningen på våra BVC känns inte riktigt relevant eftersom den går man innan man skaffar sitt första barn, och då har man inte egna erfarenheter att relatera till. Varför inte utveckla en webbsida med youtubeklipp där man kan hjälp och tips på hur man kan hantera vardagskonflikter och hur man undviker dem.

Efter ett par timmar med mycket intressant information där jag även fick nyttiga verktyg att ta med mig hem till min egen familj var det dags att hämta på skola och dagis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar