onsdag 22 augusti 2012

Landstinget vill öppna ny hälsocentral i Bollnäs

Idag presenterar vår egen primärvård att man har önskemål om att etablera en ny hälsocentral i centrala Bollnäs. Förslaget ser mycket intressant ut och tanken med hela vårdvalet är att det ska bli fler vårdcentraler med en mångfald av aktörer. Att Bollnäs centralort idag endast har en hälsocentral idag är i sig en brist och det är kul att någon nu är intresserad av en till etablering.

Det är genom mångfald och valfrihet som primärvården kan utvecklas. Det som nu är viktigt är att man gör denna etablering från landstinget som vilar på affärsmässiga grunder och inte att man upprepar etableringen på Gävle Strand där man subventionerar nyetablering genom att täcka underskott och subventionera på andra sätt. Vi fick idag se en driftkalkyl men jag hoppas verkligen att man tar fram en mer heltäckande underlag som även inkluderar etaberlingskostnader och marknadsföring innan vi fattar beslut om ett par veckor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar