måndag 20 augusti 2012

Vad är viktigt för länets kollektivtrafikresenärer?

Alla län ska ta fram regionala kollektivtrafikprogram, vilket även vi i Gävleborg håller på med. Vi har valt att skicka ut vårt förslag på programm på remiss till olika aktörer. Över 30 remissinstanser har svarat på programmet och kommit in med mer eller mindre kloka synpunkter, de svarande är länets kommuner, de politiska partierna samt andra intressenter.


Idag har landstingets kollektivtrafikutskott gått igenom svaren och nu ska vissa justeringar i programmet göras. Vi moderater i länet har också svarat och förhoppningen är att vi ska få gehör för våra synpunkter.

  • För det första är det viktigt att man funderar igenom vad som gör att människor väljer att resa kollektivt och vad som är viktigt för att de som ännu idag reser med bil. Vissa lyfter gärna fram att det är priset som avgör men vi moderater är övertygade om att det är andra faktorer som är viktigare som t.ex. turtäthet, pålitlighet och tiden för att resa från dörr till dörr.
  • Bättre samordning mellan de olika trafikslagen måste till, det ska vara enkelt och effektivt att byta mellan tåg, buss, bil och cykel samt det ska vara enkelt att byta mellan de olika trafikoperatörerna.
  • Vi ser mycket positivt på att det etableras kommersiell kollektivtrafik och landstinget bör göra det vi kan för att stimulera och underlätta sådan trafik.
  • Kollektivtrafiken är väldigt viktig för tillväxten och för att vi ska kunna utveckla länet. De regionala arbetsmarknadsregionerna blir allt större och därför är det viktigt att vi satsar på att möjliggöra kollektivt pendlande över länsgränserna till framförallt Stockholm och Sundsvall. Storstockholm växer sig allt större, snart kan man räkna in södra delarna av Gävleborg till Storstockholm. Här är dubbelspår på ostkustbanan en viktig förutsättning för att vi ska lyckas med detta, och här har vi också stora förhoppningar på regeringens infrastrukturproposition som kommer i höst.
Nu återstår att se hur det slutgiltiga förslaget kommer se ut och om vi kommer vara nöjda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar