torsdag 23 augusti 2012

Delade meningar om landstingets delårsrapport

Nu har landstingsledningen gått ut med ett pressmeddelande om landstingets delårsrapport. Som vanligt lovordar man resultatet och sin egen förträfflighet. Sanningen ser nog lite annorlunda ut.

För det första slår landstingsrådet fast att landstingets uppgift är att ge god vård till länets invånare, redan där skiljer sig majoritetens och oss moderaters uppfattningar åt. Vi anser att vi ska erbjuda den bästa möjliga vården till våra invånare, varför ska man få sämre vård i Gävleborg än andra landsting.

Man hävdar att man har en låg nettokostnadsutveckling, men verkligheten visar att den är högre än budget 2,9% istället för 2,5% som planerat.

Man vill även ge sken av att man har ett plus inom hälso- och sjukvården men sanningen där är att man har en negativ avvikelse mot budget på 25miljoner. Ser man bara till division medicin och operation har de en avvikelse på hela 94mnkr!

Man säger också att prognosen är positiv och man beräknas göra ett överskott på 128mnkr och detta är mer än budgeterat, vilket i sig är sant och är bra. Sanningen bakom detta är att man har fått tillbaks premier från AFA försäkring på 70mnkr samt att skatteintäkterna är 81mnkr högre än budget, bortser man från dessa engångs och oförutsedda intäkter så är det ett underskott även på sista raden.

Som vanligt rycker man på axlarna åt underskotten inom divisionerna och hoppas på att någon annan ska rädda ekonomin. Tyvärr kommer verkligheten förr eller senare ikapp och majoriten blir då tvingade till desperata åtgärder som skattehöjning eller kraftiga neddragningar. Vi i Samverkan fick gehör av fullmäktige att göra en djupare analys av divisionernas ständiga underskott, men arbetet med denna analys har ännu inte startat.

Det är dags att finanslandsitngsråd och lanstingsledning börjar ta ansvar för ekonomin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar