onsdag 15 augusti 2012

Nu har hela familjen listat sig på ny hälsocentral.

Som jag tidigare skrev idag så har jag försökt få kontakt med någon vårdcentral som har möjlighet att ta emot min dotter för ett ickeakut läkarbesök. Efter att ha blivit besviken på den tillgänglighet som vår befintliga vårdcentral uppvisade samt på ytterligare en som jag kontaktade så kollade jag tillgängligheten på www.vantetider.se för att hitta den vårdcentral i Gävle som uppfyller vårdgarantin bäst. Den vårdcentral som enligt denna sammanställning uppfyller vårdgarantin bäst i Gävle är den landstingsdrivna hälsocentralen Gävle Strand.


Jag kontaktade då Gävle strand HC, som i princip ringde upp omgående, och där fick vi en ickeakuttid inom tre timmar. Det var en mycket bra fastanställd läkare vi fick träffa och vi fick den hjälp vi behövde med mycket bra bemötande i så väl telefon som läkare.

Så efter det har vi nu listat om hela familjen till just Gävle Strand. Detta visar på hur viktigt det är med tillgänglighet och vilken nytta man har med oberoende jämförelser som finns på nätet.

2 kommentarer:

  1. Min erfarenhet av HC i Gävle med omnejd är att det går att få tid med kort varsel när det finns behov - gäller både inom landsting och Carema. Problem blir det bara när man blir hänvisad till akuten där det inte finns allmänpraktiserande läkare som har erfarenhet och ett brett kunnande och har förmågan att göra en korrekt bedömning vilket skulle innebära kortare väntetider,det är det som är problemet även om kölappssystemet är en bra början att förbättra för sjuka hjälpsökande människor.Har säkert prövats på flera sjukhus kanske så nära som i Uppsala?

    SvaraRadera
  2. tillgängligheten på telefon har blivit bättre de senaste åren där man förr inte kunna komma fram på telefontider så blir man nu uppringd efter någon halvtimme. De allra flesta HC har också tillgängliga akuttider för brådskande fall men för de som det inte är akut verkar ha svårt att få tid. Tanken är att alla ska få träffa en läkare inom 7dagar men att de akuta fallen ska gå mycket snabbare.

    Idag skulle många av de som söker sig till akuten på sjukhuset få bättre hjälp på primärvårdsjouren men många vet inte att det är dit man ska söka sig. Därför vore det bra om man flyttade upp primärvårdsjouren till sjukhuset i anslutning till vanliga akuten för att kunna slussa patienterna dit där man får bästa vården.

    SvaraRadera