tisdag 7 augusti 2012

Debatten om landstingets vindkraftsäventyr fortsätter

Nu ger sig även en av centerns landstingspolitiker sig in debatten om Landstinget vindkraftsäventyr, vilket går att läsa på Arbetarbladets hemsida. Carl-Ewert Ohlson verkar helt ha missat det som vi tidigare debatterat med miljöpartiets Maria Aspers om. För det första handlar den debatten om huruvida landstinget ska investera i egen vindkraft i Kalmar eller inte och inte, som Carl-Ewert försöker få debatten till, om huruvida vi ska satsa på kärnkraft eller vindkraft.

Som vi skrivit i våra debattinlägg tidigare så är vi positiva till vindkraft, helt enligt regeringens energiöverenskommelse(som även möjliggör ny kärnkraft). Däremot så är vi mycket frågande till huruvida landstinget ska satsa våra begränsade skattemedel på högriskprojekt inom energibranschen.

Landstinget använder redan idag 100% förnyelsebar energi, majoritetens beslut innebär att vi nu ersätter redan befintlig vattenkraft mot vindkraftverk från egna vindsnurror i Kalmar.

Att det dessutom ska vara en ekonomisk vinning för landstinget är mycket osäkert, vilket även framkommer av den handling som majoriteten har presenterat. Den eventuella vinsten bygger helt och hållet på att elpriserna är höga och att den skattesubvention av egen vindkraft som finns idag fortsätter under mycket lång tid framöver. Allt detta framgår av de handlingar som vi fått presenterat, och endast det räcker till att man ska vara mycket skeptisk.

Dessutom är risken mycket stor att vi inte får tillbaks vår investering om det visar sig att vi inte sparar några pengar för landstinget och vill sälja av våra två vinkraftverk, vilket gör detta till just ett högriskprojekt.

Däremot ser vi moderater gärna att vi tillsammans arbetar för åtgärder som ger påvisningsbara positiva effekter för klimatet som t.ex. inom effektivisera våra interna transporter samt minska miljöbelastningen från vår kollektivtrafik, men vi får se hur intresserad sossemajoriteten i landstinget är i sådana diskussioner.

Det verkar som vissa är helt förblindade i debatten, så den kommer säkert fortsätta ett tag till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar