söndag 12 augusti 2012

Hur länge är det okej att vänta på akuten?

Under sommaren har media lyft problematiken på länets akutmottagningar och då framförallt på Gävle sjukhus. Man har skrivit om hur patienter får vänta många timmar innan man får hjälp och de har även skrivits om vissa enskilda patientfall där man inte har fått den hjälp man kan förvänta sig.

Akuten på våra sjukhus är en av de mest grundläggande funktioner inom sjukvården. Att man får vänta ett tag, om det inte är livshotande, kan nog de flesta acceptera men man ska bemötas med respekt och få relevant information om vad som händer. För att underlätta arbetet på akuten bör man se över lokalerna som idag är förlagda i en bunker i källaren.

Vi får ofta höra att de flesta som söker sig till akuten egentligen inte ska vara där utan de ska vända sig till sin vårdcentral eller till primärvårdsjouren. Att våra länsinvånare inte hittar rätt i vården är problem i sig men där måste landstinget verkligen fundera på vad man kan göra för att underlätta för patienterna att hitta rätt.

Vi i Samverkan Gävleborg har tidigare föreslagit några saker som vi anser man behöver göra för att underlätta för våra patienter:
  • Inför riktig vårdgaranti även på akuten. En riktig garanti innebär förpliktelser och händer det att man får vänta längre en utsatt garanti ska man kompenseras på något sätt.
  • Utnyttja det lediga våningsplanet i det nya operationsblocket till en ny akutmottagning som är anpassad efter dagens arbetssätt. Detta ger även möjlighet till fler undersöksrum, vilket det idag råder brist på.
  • Flytta primärvårdsjouren från Södertull till sjukhuset i anslutning till akuten för att underlätta för patienterna att hitta rätt. Många patienter slipper då även åka fram och tillbaka mellan Södertull och sjukhuset, som tyvärr många drabbas av idag.
  • Se över dagens arbetsrutiner och processer. Genom ett bra leanarbete tas bl.a. onödig väntan bort i vårdflödet vilket gör att man får vård snabbare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar