fredag 27 september 2013

P4 kollar sjukvården - ranking


Öppna jämförelse ranking 2009 till 2012. Blå landsting
är Alliansstyrda och röda är sossestyrda
Idag berättar Radio Gävleborg om öppna jämförelser och att Gävleborg har klivit uppåt ett par steg på denna ranking. Varje höst kommer SKL och socialstyrelsens med en rapport ”öppna jämförelser”, där kan man jämföra alla landstinget i över 250 olika kvalitétsparametrar. Jag har sedan 2009 sammanställt dessa som en rankinglista för att se hur vi ligger till jämfört med alla andra landsting. När jag har gjort detta har det alltid ifrågasatts av den politiska majoriteten där man hävdar att det inte går att dra några som helst slutsatser av detta.

Min ambition har aldrig vart att få fram en helt vetenskaplig ranking utan den bygger på många olika parametrar som tillsammans ger en helhetsbild som man kan diskutera kring. Under åren 2009-2011 har Landstinget Gävleborg abonnerat på jumboplatsen men så nu förra året tog vi några kliv uppåt på listan vilket är mycket glädjande. Därför kommer det bli mycket intressant att göra motsvarande sammanställning i november när nästa redovisning presenteras, kommer vi fortsätta att klättra eller tappar vi.

Intressant är också att den tjänsteman som idag uttalade sig om radions ranking inte kritiserade metoden med ranking utan gärna lyfte fram att man har förbättrat sig. Även på fullmäktige i veckan så presenterade landstingsdirektören ett eget index och ranking över några mätningar som görs för vården av våra äldre. Det är glädjande att man nu accepterar denna enkla rankingmetod som vi i oppositionen använt i flera år. Jag hoppas också att man kommer göra det när man såväl kliver i ranking som om man kommer tappa i ranking i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar