lördag 21 september 2013

Valupptakt i Gävle

Jonas Holm berättar om Alliansens
arbete i glada Hudik.
Under lördagen samlades ett 50tal moderater i Gävle för att prata om hur vi ska vinna de kommande valen nästa år. Det diskuterades om strategier och målsättningar inför valen.

Jonas Holm, kommunalråd i Hudiksvall, berättade om Alliansens resa när man tog över makten i Hudik. Han visade på hur viktigt det är att vara förberedd och visa på väljarna vad man vill göra och sedan genomföra det man har sagt när man får möjlighet.

Kent Persson inspireras oss till
valsegrar nästa år
Kent Persson, partisekreterare, berättade om planerna inför de kommande valen. Det kommer hända mycket under det kommande året och vi är väl förberedda. Vi ska vinna slaget om verklighetsbeskrivningen. Vi ska möta sossarnas svartmålning av Sverige genom att beskriva samhället som det ser ut. ”Vi har gjort ett bra Sverige bättre men det finns mer att göra.”

Viktig för oss är att koppla ihop den nationella, regionala och lokala politiken. All politik hänger ihop och valen vinns om vi visar på att allt hänger ihop.  Vi måste berätta om hur samhället ser ut och vi ska beskriva det som människor känner igen sig i, även lokalt. Vi få inte hamna i det facket att vi bara pratar om det som inte fungerar och lyfter fram alla problem.

Vi gick även igenom vilka frågor som är viktiga i Gävle och Gävleborg för att vinna valen lokalt. Vi kunde även visa på den lokala opinionstrenden och det är tydligt att det finns en nedåtgående opinionstrend för de röd-gröna och en positiv för Alliansen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar