lördag 28 september 2013

Hur ska vi få en likvärdig hälso- och sjukvård?

Nu är de flesta partierna inne en period där det är partistämmor och som får mycket uppmärksamhet. Det är nu man formar den framtida politiken. Det är intressant att följa dessa stämmor och reflektera över hur olika partier gör olika vägval. Vi har nyligen fått rapporterat från centerpartiets stämma där man har tagit mer eller mindre märkliga ställningstaganden. I dagarna håller kristdemokraterna sitt riksting där man har gjort vissa mer eller mindre uppmärksammade utspel. Ett av de mer intressanta var Göran Hägglunds uttalande om att han inte längre är främmande för att avskaffa landstingen och flytta ansvaret för sjukvården till staten.

Vi moderater har historiskt drivit frågan om att förstatliga sjukvården för att på så sätt kunna garantera en mer likvärdig vård i hela landet. Vi har under de senaste åren valt att delvis överge den stormpunkten, vilket är logiskt. Organisationsformerna får aldrig bli viktigare än att vi ska ge våra invånare en likvärdig vård av högsta kvalité.

Nu är det upp till alla landsting att komma fram till hur detta ska ske tillsammans utan statlig inblandning. I de fall vi landstingspolitiker inte fixar detta så kommer staten att gripa in som t.ex. när inte landstinget Gävleborg vill tillhandahålla hjälpmedel till de som hade personlig assistans. (vilket var uppmärksammat för ett par år sedan och riksdagen inrättade en Lex Gävleborg) Exempel på hur vi frivilligt har löst likvärdigheten är när vi nu beslutar om villkoren för subventioner av p-piller.

Jag är övertygad om att vi kommer se mer av statlig inblandning framöver, och välkomnar detta, och detta kommer att göras eftersom det tar för lång tid för landstingen att komma överens och det finns ett stort tryck från allmänheten att komma tillrätta med olikheterna.

Hälsingetidningarna har gjort en uppföljning på Görans utspel och jag blev väldigt förvånad när jag läser hur vänstermänniskorna resonerar. Landstingsstyrelsens ordförande gör, för en gång skull, ett uttalande och som vanligt skyller man allt på regeringen. Enligt henne är resurserna ojämnt fördelade i landet och att om man bara fick mer statligt stöd så skulle allt bli bra. Suck! När ska länets socialdemokrater ta sitt ansvar för det landsting de har styrt i snart hundra år? Vi har aldrig fått så mycket statliga bidrag som nu och nästa år kommer utjämningssystemet göras om som gör att Gävleborg får ytterligare 140miljoner och till detta har vi landets högsta landstingsskatt, ska inte dessa resurser räcka för den socialdemokratiska landstingsledningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar