lördag 28 september 2013

Besök i företagens verklighet

Vi moderater gör mycket besök ute i verkligheten, det är en av de viktigaste delarna i det politiska arbetet. Det är otroligt viktig att höra hur människor uppfattar hur det är att bo och verka i kommunen och länet. Det är endast genom att lyssna in som vi kan bilda oss en heltäckande bild av verkligheten och vilka samhällsutmaningar vi står inför.  Just nu intensifierar vi moderater besök hos företag i länet. Vi ska tillsammans besöka 400 företag i länet inom det kommande året för att se vad vi som politiker kan göra för att skapa fler jobb.

Igår gjorde Gävles kommunalråd Inger Källgren Sawella och jag besök på Rönngrens mark och trädgård i Gävle. De sysslar med det som namnet antyder, mark och trädgård, där både planering, etablering och skötsel ingår.

Det var mycket intressant att höra deras syn på vad som är viktigt för att deras bransch ska kunna växa i framtiden. Den viktigaste frågan handlade, inte helt oväntat, om företagsklimat och attityder. Vi måste i kommunerna och i länet ha ett klimat som stimulerar entreprenörskap och företagande. Vi fick mycket konkreta förslag på idéer som kan genomföras, bl.a. kom vi in på hur upphandling fungerar i kommunen och landstinget. Där finns det mycket vi kan göra för att stimulera fler jobb i livskraftiga företag.
Alla dessa synpunkter är viktiga för att fortsätta våra förnyelse i partiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar