måndag 23 september 2013

Pinsam bortförklaring av nedläggningen av Stortorget HC

Nu är beslutet taget av landstingsstyrelsen att lägga ned Stortorget HC, majoriteten röstade för och en enig opposition röstade emot. Det finns säkert de som tycker att denna fråga har fått alldeles för stort utrymme i den politiska debatten de senaste veckorna. För mig är just denna fråga mycket större än just Stortorgets vara eller inte vara, det handlar om vilken syn majoriteten har på våra egna verksamheter och på vårdvalet.

Jag är helt övertygad om att med rätt förutsättningar så kan vår personal på Stortorget vända det ekonomiska läget för dem och fortsätta kunna driva denna mycket populära vårdcentralen på samma sätt som det finns andra HC som klarar det. Vi delar inte majoritetens uppfattning att primärvården har för mycket pengar, utan vi föreslår att även primärvården ska få samma uppräkning 2014 som övrig sjukvårdsverksamhet.

Dessutom förutsätter en välfungerande vårdvalsystem att det finns en mångfald av utövare och att det finns flera olika hälsocentraler att välja på. Nu går man mot att minska valfriheten allt mer. Vi har idag ett system som tyvärr börjar förfalla och det fungerar inte på det sätt som det var tänkt.

På morgonen innan styrelsemötet startade så var den en protestaktion på landstinget, det var patienter och medarbetare som lämnade över en protestlista med 1100 underskrifter. Detta om något borde ha gett effekt hos majoriteten, men inte. Tack alla ni som har hjälpt till att driva på i denna fråga och jag är övertygad om att det tillslut kommer ge effekt. Jag lyssnade på när landstingsråden stod och skulle förklara detta beslut, och det gick inte så bra. Man kunde inte ge svar på alla de frågor som ställdes utan när man blev pressad så började man skylla på Alliansregeringen och Anders Borg. Det är mycket märkligt att landstingsstyrelsens ordförande inte vet hur våra kommuner och landsting styrs.

I Gävleborg är det sossar(tillsammans med C och MP) som styr, Alliansregeringen har mycket begränsad påverkan på vilka hälsocentraler man startar upp eller lägger ned i Gävleborg. Man har till och med skapat reglerna kring vårdvalet på ett sådant sätt att landstingen kan utforma dessa system på det sätt som man själv anser gynnar länets invånare.

Det är dags att landstingsmajoriteten tar sitt ansvar och förklarar sin egen politik. Om ett år är det val och då måste de olika alternativen bli tydliga för väljarna. Jag kommer göra det jag kan för att tydliggöra detta och jag hoppas verkligen att landstingssossarna kommer till samma insikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar