fredag 27 september 2013

Gävle kommun satsar på vård vid livets slut


Gävle kommun har nu beslutat att starta en enhet för palliativ vård(vård vid livets slut). Det har under flera år diskuterats om vi ska ha Hospice i länet. Vi i Samverkan Gävleborg har drivit denna fråga väldigt hårt och nu har man kommit en liten bit på väg.

Landstingsledningen har hela tiden påstått att det inte finns intresse från kommunerna att starta Hospiceverksamhet tillsammans med landstinget, men Gävles beslut visar på motsatsen. Vi i oppositionen vet att det finns ett intresse men att man tyvärr misstror landstinget, som vanligt. Landstingsledningen har inte heller visat särskilt intresse utan vill i stället satsa på nya platser på onkologen istället.

Att nu Gävle tar ett första steg är bra men tyvärr kommer det inte bli ett riktigt Hospice. För att det ska kunna ses som ett Hospice krävs att även landstinget är med. Om man gör detta tillsammans så finns det möjlighet för den som driver Hospice att ha egna läkare anställda. Idag kommer det att vara de läkare som finns inom palliativa teamen i länet som hjälper till. Dessa palliativa team finns idag bara på vardagar dagtid. För att klara en Hospiceverksamhet krävs att det finns någon form av tillgång till läkare dygnet runt och på helgerna där det finns kontinuitet och trygghet

Jag hade hoppats på att man från landstingsledningen skulle haft lite mer intresse för de idéer vi presenterade inför förra valet där vi som första steg skulle bygga ett Hospice i anslutning till Gävle sjukhus och Valls Hage.

Vi kommer fortsätta att kämpa riktig Hospiceverksamhet i länet, vi kommer inte ge oss förrän detta är genomfört.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar