måndag 16 september 2013

P4 kollar sjukvården

Igår kunde vi höra om en SIFOmätning där man har kommit fram till att en majoritet av Sveriges invånare anser att sjukvården har blivit sämre under de senaste åren. Det som tyvärr inte framgår i den nationella median är att det är de 21 landstingen som är ansvariga för sjukvården och inte regeringen.

Därför är det bra att P4 Gävleborg idag startar en serie där man ska granska sjukvården i länet. Det är ett mycket bra initiativ och sjukvårdsfrågorna är en av de viktigaste välfärdsfrågorna för våra länsinvånare. Jag blir ofta kontaktad av personer som har åsikter om sjukvården och det är både positiva berättelser men också mycket negativa upplevelser. Det är ganska naturligt att man vill berätta om det som inte fungerar, som patient så förutsätter man att det alltid ska fungera och man vill då berätta om det som avviker.

När nu radion specialgranskar detta så hoppas jag att man är tydlig med hur sjukvården styrs och vilka som är ansvariga. Vi har idag en politisk majoritet som håller sig borta från media och låter tjänstemännen allt mer ta den offentliga debatten, vilket är beklagligt.
Just idag så berättar man om en autistisk pojke som inte fick hjälp när han hade en spricka i foten. Nu kunde vi höra hur sjukvården misslyckats att hantera detta och det bekräftar även de tjänstemän som ställs tills svars.

I vårt landsting så har man valt att flytta allt mer av den specialiserade sjukvården till våra vårdcentraler. Detta är något som pågår i smyg och vi har lyft dessa frågor tidigare men inte fått något gehör. Dagens berättelse är ytterligare ett exempel på att det kanske inte är varje hälsocentral som ska sköta allt. Vi har istället föreslagit att vi ska inrätta Barnens hus, där vi ska samla den specialiserade sjukvården för barn och ungdomar. I detta ”hus” ska det även finnas hälsocentral som är inriktade på barn och ungdomar med särskilda behov.

Politik gör skillnad och nästa år finns det möjlighet för Gävleborgarna att rösta fram en ny ledning för landstinget och sjukvården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar