tisdag 17 september 2013

P4 kollar sjukvården – väntetider på akuten

I dagen P4 kolla sjukvården kan vi höra om hur väntetiderna på akutmottagningen är alldeles för långa. Jag får ofta höra om berättelser om hur det fungerar på akutmottagningen, ibland är det positiva upplevelser men alldeles för ofta är det berättelser om långa väntetider och kaos på mottagningen.

Vi i Samverkan Gävleborg har föreslagit konkreta åtgärder för att komma till rätta med kaoset på våra akutmottagningar:

  • Inför vårdgaranti på akutmottagningarna. Detta kan utformas som en lokal kömiljard för verksamheterna för att stimulera korta väntetider. Det kan även bestå av någon form av kompensation till patienterna om garanterade väntetider inte uppnås.
  • Samlokalisera primärvårdsjouren med akuten på sjukhusen, detta innebär att patienterna lättare söker sig till rätt vårdnivå.
  • Bygg om akuten på Gävle sjukhus. Dagens akutmottagning är utformad som en bunker gjord för krig. Vi har föreslagit att man ska anpassa det lediga våningsplanet i operationsblocket för en modern akutmottagning där även primärvårdsjour kan få plats.

Detta är några exempel på konkreta åtgärder vi har föreslagit. Politik gör skillnad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar